Select Page

Opzomerweek

Opzomerweek

Beste bewoners van De Brink, Klokkeweg, Kerkweg, De Daoken, Boschoordweg (bebouwde kom) en Boijlerweg (bebouwde kom),

In september zijn we bij jullie langs geweest en hebben jullie een zakje narcisbollen ontvangen. Wij hopen uiteraard dat velen van jullie gehoor hebben gegeven aan de boodschap en de bollen destijds hebben gepoot, want dat kan in april een fleurig geheel opleveren in het dorp. Daar hoef je niets meer voor te doen!
Wat moet er dan nog wel worden gedaan? In je buurt inventariseren of er kleine mankementen zijn op het gebied van bestrating, openbare verlichting, beplanting enz. Wij verzoeken jullie deze zaken voortijdig door te geven aan ondergetekenden. Wij vragen de gemeente en/of Caparis dit dan in de ‘opzomerweek’ aan te pakken.
Belangrijke mededeling: tevens is er nog een flinke pot geld beschikbaar die in overleg met de buurten besteed kan worden aan zaken van algemeen belang in ons dorp. Hiervoor kunt u denken aan een bankje, een speeltoestel, plaatsen van afvalbakken enz. Wat maakt ons dorp mooier? Geef uw ideeën aan ons door.
De commissie ‘zelfbeheer groen’ stelt voor om in de week van 22 t/m 26 april met de werkzaamheden te starten tijdens de ‘Opzomerweek’. De commissie vraagt de gemeente en Caparis om ook in die week hun werkzaamheden uit te voeren, zodat het dorp er vanaf mei weer verzorgd uitziet.
Kortom, kom samen met uw buurt in actie. Met meer mensen is het gezelliger en is er sneller resultaat. Samen moeten we het doen. Veel succes!

Namens Dorpsbelang Boijl, commissie ‘Zelfbeheer Groen’,
Alletta de Weert en Pim Pera

Leave a reply

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest