Select Page

Stichting Sportcentrum Boijl

Stichting Sportcentrum Boijl

Deze stichting is opgericht in 1954 en pacht het sportterrein en ijsbaan, Boijlerweg 88A, van de Hervormde gemeente Boijl om deze te verhuren aan verenigingen voor wedstrijden, volksfeesten of tentoonstellingen. De kantine, kleedkamers en opstallen zijn eigendom van de stichting en het onderhoud daarvan is in eigen beheer.
(foto: M. Boekhoudt)

per adres:  Boijlerweg 139, 8392 NE Boijl
voorzitter:  Anne Marks, tel. 0561-421274
secretaris:  Roelof van de Boer, [email protected]

Agenda

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING VV TRINITAS

Donderdag 15 november is een ieder die v.v. Trinitas een warm hart toedraagt of iets wil betekenen voor de club, van harte uitgenodigd bij de jaarlijkse ledenvergadering. Met het presenteren van het beleidsplan met daarin de commissies is men hard op zoek naar nieuwe bestuur- en commissieleden. Wil jij deze draaiende vereniging in de toekomst […]

20:00
15 november
OPHALEN OUD PAPIER DE OOSTERBRINK

Het oud papier wordt opgehaald, zet je het klaar?

13:00
04 december
KOPIJ INLEVERDATUM DORPSKRANT

Kopij inleveren kan op adres: Klokkeweg 2C, 8392 NS Boijl of per mail: [email protected]

00:00
07 december

Bezoek ook het dorpsarchief…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest