Select Page

€ 7500.- van Rabo Coöperatiefonds voor Brinkplein

€ 7500.- van Rabo Coöperatiefonds voor Brinkplein

Afgelopen donderdag 12 oktober ontving Dorpsbelang Boijl een bijdrage van € 7.500 uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland voor de aanleg van het multifunctionele Brinkplein naast Dorpshuis De Tille. Namens het bestuur namen voorzitter Pim Pera en Anne-Marie van der Geest de cheque en de bloemen in ontvangst. Met deze bijdrage komt de realisatie van de ambitieuze plannen weer een stap naderbij.

Een up date van de stand van zaken:

Wat gaan we doen en wat gaat dat kosten

De kosten van het totale plan worden op dit moment geraamd op € 125.000. Dan is het bestaande groen verwijderd rond de parkeerplaats, een flink stuk grond afgegraven en afgevoerd (schone grond) en nieuw zand aangebracht. Er komen kolken om het hemelwaterwater af te voeren, het geheel wordt bestraat en netjes ingericht met verlichting, veel groen en zitelementen. Er komt een nieuwe afscheiding tussen café/dorpshuis en de buren. We hebben dan een plein waar met schone voeten op geparkeerd kan worden en allerlei activiteiten op kunnen plaatsvinden. Van kleine markten tot sportactiviteiten en van openluchtuitvoeringen tot een dorpsbarbecue of picknick.

Als de financiën het toelaten wordt alle bestrating rondom dorpshuis en café vernieuwd zodat dit in het centrum van het dorp een mooi geheel wordt.

Financiering

Alle subsidie aanvragen zijn intussen de deur uit. Van de Hervormde Kerk, gemeente Weststellingwerf, Rabobank Coöperatiefonds en uit de pot van het Zelfbeheer Groen hebben we inmiddels al een flink bedrag toegezegd gekregen, waar we erg blij mee zijn. Op de aanvraag bij Fonds Bercoop en het Iepen Mienskipfuns van de Provincie hopen we in november reactie te krijgen.

Verdere planning

Als de financiën rond zijn, kunnen we definitieve afspraken maken met de aannemer. Wie dat gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Er lopen gesprekken met drie aanbieders en de keuze hangt mede af van de mogelijkheid tot inbreng van zelfwerkzaamheid door ons als bewoners. Want zoals bij elk project in een klein dorp kunnen we ook deze keer niet zonder hulp van vrijwilligers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het slopen en afvoeren van het bestaande groen, slopen van bestrating, grondtransport, aanplanten van groen en, heel belangrijk, het zetten van koffie!

We hopen in het voorjaar van start te kunnen gaan met de uitvoering en rekenen op uw steun en hulp.

Met elkaar maken we er een prachtig multifunctioneel plein van!

Wat is het Coöperatiefonds?

Dit fonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de
nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Met vriendelijke groet, werkgroep Brinkplein,

Marein Boekhoudt, Klaas Tolman, Marc de Vries, Theo Kremer, Hendri Derks, Liane Russchen, Minnie Diever, Sierd Dolstra, Pieter Bergsma, Pim Pera en Anne-Marie van der Geest.

Foto vlnr: Jos Koning (Rabobank), Pim Pera en Anne-Marie van der Geest (beide van Dorpsbelang Boijl)

Schrijf hier je reactie op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Agenda

DE BOEKENKAST VAN BOIJL GAAT WEER OPEN!

Donderdag 23 november is de tweede keer dat iedereen voor een boek terecht kan in Snack & Bar ‘t Zwaantje in Boijl. Heb je een boek en heb je hem al helemaal uit? Dan kun je hem omruilen tegen een ander boek uit de boekenkast in Snack & Bar ‘t Zwaantje. Ook kan je komen […]

14:00
23 november
CONCERT GEMENGD KOOR BOYL

Na het eerste succesvolle concert in Boijl staat het tweede concert al weer voor de deur. Het Gemengd Koor Boyl, dat de laatste jaren een gezonde groei doormaakt, zingt op zondag 26 november op Buitengoed Fredeshiem in Steenwijk-De Bult. Deze mooie locatie is het decor van een concert in herfstsfeer. Het Gemengd Koor Boyl, brengt […]

14:30
26 november
UITNODIGING INFORMATIEAVOND BRINKPLEIN

Het Brinkplein gaat er komen! Na ruim een half jaar overleggen, rekenen en puzzelen zijn we als Team Brinkplein nu zover dat we de plannen graag met meer Boijligers willen delen. Een aantal vrijwilligers (soms bij eerdere projecten) heeft vorige week per mail een uitnodiging gekregen voor deze avond, maar we willen iedereen in de […]

20:00
27 november
OPHALEN OUD PAPIER DE OOSTERBRINK

Het oud papier wordt opgehaald, zet je het klaar?

12:00
05 december
KOPIJ INLEVERDATUM DORPSKRANT

Kopij inleveren kan op adres: Klokkeweg 2C, 8392 NS Boijl of per mail: dorpskrant@deoosterbrink.nl

01:00
08 december
BLIJSPEL VAN TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN

De leescommissie van toneelvereniging Nut en Genoegen heeft weer een stuk uitgezocht voor het nieuwe seizoen. Dit jaar is er gekozen voor een eigentijds blijspel, De Richel, geschreven door Ton Davids. Het speelt zich af in een pension met uitgerangeerde burgers. Toos voert de scepter over dit pension, haar gasten zijn erg divers en bijzonder. De nieuwe toneelspelers […]

14:00
16 december

Bezoek ook het dorpsarchief…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest