Select Page

Project Biodiversiteit in Boijl

Project Biodiversiteit in Boijl

De gemeente start binnenkort het project “Dorp, landschap en biodiversiteit” in Boijl. Op 11 februari is hierover een informatie avond in De Tille. Doel is onder andere samen te kijken hoe we meer bloembollen, kruidenrijke bermen en streekeigen bomen en struiken in ons dorp kunnen krijgen. Zowel in de openbare ruimte als op particuliere erven.

Ook kijken we of we de mogelijkheden om te wandelen vanuit het dorp kunnen vergroten en wordt de cultuurhistorie van het landschap onder de aandacht gebracht.  Speciale aandacht gaat uit naar de duurzame aanpak van de Eikenprocessierups door het vergroten van de biodiversiteit. De aanplant van duizenden bloembollen, kruidenrijke bermen en het plaatsen van nestkasten en insectenhotels verbeteren we de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de rups. 

Alle inwoners hebben een uitnodiging gehad voor de informatie bijeenkomst op 11 februari om 20 uur in de Tille over dit project. 

About The Author

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest