Select Page

Jubilarissen bij Gemengd Koor Boyl

Jubilarissen bij Gemengd Koor Boyl

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden twee leden van het Gemengd Koor Boyl door de heer Gauke Dijkstra van de Bond van Friese Zangkoren gehuldigd.
Hitsje Boonstra kreeg een speld en een oorkonde voor haar 25-jarig lidmaatschap. Jantje de Vries heeft er zelfs al 50 jaar op zitten en ontving een zilveren speld en een oorkonde. Het koor deed daar nog eens een mooie bos bloemen bij. Fantastisch zo’n mooie mijlpaal.

Het Gemengd Koor Boyl is een open, sociaal en gastvrij koor, opgericht in 1939. Men zingt  een gevarieerd 4-stemmig repertoire en iedere maandagavond repeteren 40 enthousiaste leden met veel plezier in dorpshuis De Tille. Dit doen ze onder leiding van de enthousiaste dirigente Marijke Beute. Enkele malen per jaar kun je de concerten bezoeken, waarin ieder jaar weer vernieuwd repertoire is te horen.

Kom gerust zaterdag 7 maart naar de open repetitie in de kerk van Boijl, aanvang 10.00 uur!

Foto’s: Karel Bakx

Leave a reply

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest