Select Page

Corona – Uitstel dorpskrant Even Bi’jpraoten

Corona – Uitstel dorpskrant Even Bi’jpraoten
Beste lezers dorpskrant Even Bi’jpraoten,

Normaliter zou eind deze week onze dorpskrant Even Bi’jpraoten weer bij iedereen op de deurmat vallen.
De intelligente lockdown en de daarbij behorende RIVM-maatregelen hebben ons echter om meerdere redenen doen besluiten géén meinummer uit te brengen.
De meeste redactieleden werken sinds 16 maart vanuit huis om de veiligheid en gezondheid van henzelf en anderen te waarborgen. Samenkomen, samenwerken én de 1,5 meter-afstand-maatregel hanteren bleek geen optie. 
Daarnaast was de ingezonden kopy niet toereikend voor een volwaardige dorpskrant.

Niet verwonderlijk natuurlijk want het leven zoals we dat gewend waren ligt op dit moment stil. Geen school, geen verenigingsleven, geen sport, geen activiteiten rondom het 700-jarig bestaan…

Uw ingezonden kopy blijft echter bewaard en wordt, indien nog relevant, in het eerstvolgende nummer geplaatst.

Mocht u dit niet wenselijk vinden of de kopy aan willen passen c.q. aan willen vullen, dan behoort dat natuurlijk tot de mogelijkheden. De nieuwe kopy-inleverdatum is 19 juni!

Wij hopen u rond begin juli weer een gezellige dorpskrant te kunnen bieden met daarin nieuws omtrent de jaarafsluiting van onze basisschool, de zomerstop van verenigingen, vv Trinitas én natuurlijk een update omtrent de viering van ons 700-jarig bestaan.

 
Met vriendelijke groet,
De redactie Even Bi’jpraoten

Leave a reply

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest