Select Page

Dorpsbelang Boijl

Dorpsbelang Boijl is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang is een spreekbuis voor de belangen van de Boijligers. Zij gaat namens het dorp in gesprek met instanties en overheden en is aanspreekpunt voor bewoners en verenigingen in het dorp. Dorpsbelang jaagt ontwikkelingen aan én zet zich in om de door het dorp gekozen doelen te bereiken. Daarnaast wil zij een verbinder zijn tussen alles en iedereen die actief is in het dorp. Van bewoners, verenigingen en clubs tot bedrijven, gemeente, school en de Vereniging van Kleine Dorpen. Ruim 300 huishoudens in Boijl zijn lid van Dorpsbelang.

Hoe werkt Dorpsbelang?
In 2015 heeft het dorp een Dorpsvisie opgesteld. Dit is voor Dorpsbelang een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van doelen en het stellen van prioriteiten.
Om Dorpsbelang duurzaam te organiseren, maakt het bestuur gebruik van de energie en de talenten van de Boijligers. Dit gebeurt door te werken met werkgroepen, waar dorpsbewoners (tijdelijk) aan de slag gaan rond één thema. Zo is er bijvoorbeeld de werkgroep Duurzaamheid, een Brinkplein-groep en de communicatiegroep die de Facebook-pagina Boijl en de website van het dorp beheert. Andere thema’s zijn sport en jongeren, leefbaarheid ouderen, verkeer en groen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt (zie foto):

v.l.n.r.: Pim Pera (voorzitter), Katja Moesker, Anja van Loon (penningmeester), Alletta de Weert en Aukje Jager.

Vragen, opmerkingen of belangstelling?
Stuur een mail naar dorpsbelang@boijl.com of reageer via onze Facebook-pagina.
Kijk ook regelmatig, samen met meer dan 400 leden, op het digitale Facebook-prikbord voor nieuwtjes, evenementen, oproepjes, gezellige roddels en foto’s uit de oude doos van Boijl.

Nog geen lid?
Voor slechts € 11 per jaar ben je ook lid! Als je dit wilt, stuur dan even een mail naar dorpsbelang@boijl.com of machtig ons via het digitale machtigingsformulier dat je hieronder vindt. Dan is het zo geregeld.

Facebook-pagina en Facebook-groep
per adres:  De Daoken 30, 8392 MD Boijl
voorzitter:  Pim Pera, tel. 06-51535229
secretariaat:  dorpsbelang@boijl.com

 

Werkgroep Duurzaam Boijl

In 2015 is in Boijl, gezamenlijk met de inwoners, “Dorpsvisie Boijl 2015-2020” opgesteld.
Eén van de speerpunten was duurzaamheid, met een drietal prioriteiten:

  1. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke energievoorzieningen.
  2. Onderzoek naar financiële haalbaarheid voor zonnepanelen op het dorpshuis, dit punt is gerealiseerd.
  3. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke moestuin.

Voor de uitwerking van punt 1 is vanuit Dorpsbelang Boijl een werkgroep opgericht, genaamd Duurzaam Boijl.  De opdracht vanuit Dorpsbelang is om de Boijligers ‘warm’ te maken voor duurzaamheid. Daarbij kan gedacht worden aan: woning isoleren, zonnepanelen, windmolen, zonneboiler, warmtepomp, aardwarmte… en alle andere mogelijkheden om duurzaam te worden. Hierdoor wordt de natuur minder belast en kan je energierekening (mogelijk) omlaag.

Omdat een ieders stem en mening over de richting die de werkgroep in moet slaan van groot belang is, gaan zij de Boijliger inwoners uitnodigen voor een tweetal inspiratieavonden. Op deze avonden wordt men geïnformeerd door deskundigen en gaat de werkgroep actief met de belangstellenden kijken of Boijl in 2025 energie-neutraal is of kan worden gemaakt.
Dus samen werken aan duurzaamheid.

De werkgroep laat regelmatig van zich horen via deze website, Facebook, de Dorpskrant en via flyers, dus let op de brievenbus en andere communicatiekanalen voor de verdere publicaties.
Een mail naar de werkgroep kan gericht worden aan duurzaam@boijl.com.

De samenstelling van de werkgroep:
Geert Pijlman (voorzitter), Anne Gorter, Anne Slot (penningmeester), Berend Slot en Anja van Loon (secretaris)

 

per adres:  Boijlerweg 86, 8392 NK Boijl
voorzitter:  Geert Pijlman
secretaris:  Anja van Loon, duurzaam@boijl.com

Boijl krijgt glasvezel

Jarenlang heeft de werkgroep Boijl op Glas zich sterk gemaakt voor snel internet in Boijl. In februari 2019 is duidelijk geworden dat het buitengebied van ons dorp glasvezel krijgt. De aanleg gaat in onze gemeente in het derde kwartaal van start.

Twee aanbieders

Het was reuze spannend, want de aanleg zou alleen doorgaan als minimaal 60% van de betreffende adressen een abonnement neemt op snel internet. Boijl op Glas en Dorpsbelang Boijl hebben alles op alles gezet om iedereen zo goed mogelijk te informeren. De minimale deelname is gehaald. Begin 2019 werd helder dat twee aanbieders glasvezel gaan aanleggen: Kabelnoord én Glasvezel Buitenaf. Dat is natuurlijk heel goed nieuws.

Meer informatie

Vragen over glasvezel? Ga naar www.glasvezel.frl of www.glasvezelbuitenaf.nl.

Aanspreekpunt in Boijl:

Kees Thijs namens Dorpsbelang Boijl: (0561) 78 52 69 of 06 55 861 862 of kees.marian@thijs-hart.nl

Nieuws van Dorpsbelang Boijl

Viering 700 jaar Boijl van start gegaan!

Het jubileumjaar is afgelopen zaterdag gestart met de feestelijke aftrap. Herauten te paard overhandigden een proclamatie aan het dorp waarna de oorkonde uit 1320 werd onthuld door de burgemeester.

Lees meer

Project Biodiversiteit in Boijl

De gemeente start op 11 februari 2020 het project “Dorp, landschap en biodiversiteit” in Boijl. Doel is samen te kijken hoe we de kwaliteit en beleving van onze leefomgeving nog beter kunnen maken.

Lees meer

Glasbak

De glasbak komt terug in ons dorp. Hij wordt bij wijze van proef geplaatst aan de Klokkeweg, naast de voliere.

Lees meer

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest