Select Page

Dorpsbelang Boijl

Dorpsbelang Boijl is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang is een spreekbuis voor de belangen van de Boijligers. Zij gaat namens het dorp in gesprek met instanties en overheden en is aanspreekpunt voor bewoners en verenigingen in het dorp. Dorpsbelang jaagt ontwikkelingen aan én zet zich in om de door het dorp gekozen doelen te bereiken. Daarnaast wil zij een verbinder zijn tussen alles en iedereen die actief is in het dorp. Van bewoners, verenigingen en clubs tot bedrijven, gemeente, school en de Vereniging van Kleine Dorpen. Ruim 300 huishoudens in Boijl zijn lid van Dorpsbelang.

Hoe werkt Dorpsbelang?
In 2015 heeft het dorp een Dorpsvisie opgesteld. Dit is voor Dorpsbelang een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van doelen en het stellen van prioriteiten.
Om Dorpsbelang duurzaam te organiseren, maakt het bestuur gebruik van de energie en de talenten van de Boijligers. Dit gebeurt door te werken met werkgroepen, waar dorpsbewoners (tijdelijk) aan de slag gaan rond één thema. Zo is er bijvoorbeeld de Breedband/kabelgroep, Brinkplein-groep en de communicatiegroep die de Facebook-pagina Boijl en de nieuwe website van het dorp beheert. Andere thema’s zijn sport en jongeren, leefbaarheid ouderen, duurzaamheid, verkeer en groen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt (zie foto):
onderste rij, v.l.n.r.: Anne-Marie van der Geest (tot april 2018), Alletta de Weert, Martine Faber (inmiddels teruggetreden)
bovenste rij: Anne Slot (penningmeester), Pim Pera (voorzitter), Anke Slot en Katja Moesker. Momenteel worden twee extra aspirant bestuursleden (Susanne Looijenga en Aukje Jager) ingewerkt.

Vragen, opmerkingen of belangstelling?
Stuur een mail naar [email protected] of reageer via onze Facebook-pagina.
Kijk ook regelmatig, samen met meer dan 400 leden, op het digitale Facebook-prikbord voor nieuwtjes, evenementen, oproepjes, gezellige roddels en foto’s uit de oude doos van Boijl.

Nog geen lid?
Voor slechts € 11 per jaar ben je ook lid! Als je dit wilt, stuur dan even een mail naar [email protected] of machtig ons via het digitale machtigingsformulier dat je hieronder vindt. Dan is het zo geregeld.

Facebook-pagina en Facebook-groep
per adres:  De Daoken 30, 8392 MD Boijl
voorzitter:  Pim Pera, tel. 06-51535229
secretariaat:  [email protected]

 

Werkgroep Duurzaam Boijl

In 2015 is in Boijl, gezamenlijk met de inwoners, “Dorpsvisie Boijl 2015-2020” opgesteld.
Eén van de speerpunten was duurzaamheid, met een drietal prioriteiten:

  1. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke energievoorzieningen.
  2. Onderzoek naar financiële haalbaarheid voor zonnepanelen op het dorpshuis, dit punt is gerealiseerd.
  3. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke moestuin.

Voor de uitwerking van punt 1 is vanuit Dorpsbelang Boijl een werkgroep opgericht, genaamd Duurzaam Boijl.  De opdracht vanuit Dorpsbelang is om de Boijligers ‘warm’ te maken voor duurzaamheid. Daarbij kan gedacht worden aan: woning isoleren, zonnepanelen, windmolen, zonneboiler, warmtepomp, aardwarmte… en alle andere mogelijkheden om duurzaam te worden. Hierdoor wordt de natuur minder belast en kan je energierekening (mogelijk) omlaag.

Omdat een ieders stem en mening over de richting die de werkgroep in moet slaan van groot belang is, gaan zij de Boijliger inwoners uitnodigen voor een tweetal inspiratieavonden. Op deze avonden wordt men geïnformeerd door deskundigen en gaat de werkgroep actief met de belangstellenden kijken of Boijl in 2025 energie-neutraal is of kan worden gemaakt.
Dus samen werken aan duurzaamheid.

Eind dit jaar en begin 2018 laat de werkgroep regelmatig van zich horen via deze website, Facebook, de Dorpskrant en via flyers, dus let op de brievenbus en andere communicatiekanalen voor de verdere publicaties.
Een mail naar de werkgroep kan gericht worden aan [email protected]

De samenstelling van de werkgroep:
Geert Pijlman (voorzitter), Anne Gorter, Anne Slot (penningmeester), Berend Slot en Anja van Loon (secretaris)

 

per adres:  Boijlerweg 86, 8392 NK Boijl
voorzitter:  Geert Pijlman
secretaris:  Anja van Loon, [email protected]

Initiatiefgroep Boijl op glas

Deze initiatiefgroep maakt zich sterk voor snel internet in Boijl. Woon je in het buitengebied en heb je ook zulk traag internet? Dan is jouw huis waarschijnlijk één van de ‘witte adressen’ die in 2019 op de planning staan voor glasvezel. De aanleg gaat in onze gemeente in het derde kwartaal van start.

Minimaal 60%
De aanleg gaat alleen door als minimaal 60% van de betreffende adressen een abonnement neemt op snel internet. In het voorjaar van 2019 begint in onze gemeente daarom een voorlichtings- en wervingscampagne (‘vraagbundeling’). De Werkgroep Boijl op Glas en Dorpsbelang Boijl zijn blij dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. We gaan dan ook alles op alles zetten om die 60% te halen. In het voorjaar zetten we daarvoor acties op touw.

Kosten
De mensen die op de ‘witte adressen’ wonen betalen voor snel internet straks geen eenmalige bijdrage, maar 15 euro per maand. Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn afbetaald. Wanneer dat is, is niet bekend en hangt af van de deelname (hoe meer mensen meedoen, hoe sneller afbetaald).

Hoor jij bij de witte adressen?
In de gemeente Weststellingwerf gaat het om 2395 adressen. Wil je weten of jouw huis zo’n wit adres is? Doe de check op https://www.glasvezelvankabelnoord.nl

Meer informatie
Kabelnoord, telefoon 0519-701737 of [email protected]

De samenstelling van de initiatiefgroep:
Wim Gutterswijk, Remco Gutterswijk en Kees Thijs

 

contact:  W. Gutterswijk, tel. 0561-421977; [email protected]; R. Gutterswijk, tel. 06-53757581; [email protected]; K. Thijs, tel. 0561-785269; [email protected]

Nieuws van Dorpsbelang Boijl

Kan Boijl energieneutraal worden?

Werkgroep Duurzaam Boijl Uitnodiging voor 28 februari en 28 maart 2019 om 19.30 uuur in dorpshuis De Tille te Boijl. Hoe maken we samen Boijl energieneutraal? Wil je een grote windmolen, een zonnepark, zonnedaken, biovergister  enz., enz.? Kom mee praten. Op donderdag...

Lees meer

NU OF NOOIT: KIES VOOR GLASVEZEL IN BOIJL!

Als inwoner van ons buitengebied kom je in aanmerking voor glasvezel. Het is belangrijk dat je vóór 18 februari een keuze maakt. Als Dorpsbelang spreken we inhoudelijk geen voorkeur uit voor een van de twee aanbieders. Iedereen kan zijn eigen keuze maken voor het...

Lees meer

KIES VOOR GLASVEZEL IN BOIJL!

Kies voor glasvezel, nu of nooit! Goed nieuws! Woon je in het buitengebied van Boijl? Dan kom je in aanmerking voor glasvezel. Voor supersnel én betrouwbaar internet. Bij voldoende belangstelling start de aanleg in 2019. Kies dus voor glasvezel. Het is nu of nooit!...

Lees meer

STEM MEE VOOR HET BESTE IDEE!

Hoe maken we van Boijl een topdorp voor jongeren? Klik op de link --> Uitnodiging dorp Op 19 januari 2019 organiseren we de eerste Hackathon ooit in ons dorp. Vijf teams van inwoners, experts en creatievelingen strijden 12 uur non-stop om het beste idee voor de jeugd...

Lees meer

UITNODIGING MIJN HUIS OP MAAT IN BOIJL

Misschien zijn jullie er in het dagelijks leven nog niet mee bezig, maar denken jullie weleens: hoe zal het zijn als ik straks ouder ben? Kan ik dan wel blijven wonen waar ik woon? Of komen jullie nu al soms iets tegen in huis waarvan je denkt: dit zou anders moeten,...

Lees meer

Hoera! We krijgen snel internet!

Hoera! We krijgen snel internet! Woon je in het buitengebied en heb je ook zulk traag internet? Dan is jouw huis waarschijnlijk één van de ‘witte adressen’ die in 2019 op de planning staan voor glasvezel. De aanleg gaat in onze gemeente in het derde kwartaal van...

Lees meer

TEN SLOTTE

Mythes - Ten slotte Ten slotte   In de afgelopen tijd hebben we je aan de hand van de meest voorkomende mythes het échte verhaal over ons bestuurswerk verteld. We hopen dat je we je verrast hebben. Dat je ontdekt hebt; Dat bestuurslid zijn van Dorpsbelang misschien...

Lees meer

MYTHE 5
JE ZIT ER VOOR EEUWIG AAN VAST

Mythes Er bestaan veel misvattingen over wat bestuurswerk bij Dorpsbelang inhoudt. Aan de hand van de vijf meest voorkomende mythes vertellen we je graag het échte verhaal! Mythe 5 - Je zit er voor eeuwig aan vast [read more="Lees alles over deze mythe..."...

Lees meer

MYTHE 4
HET IS EEN CLUBJE VAN GELIJK GESTEMDEN

Mythes Er bestaan veel misvattingen over wat bestuurswerk bij Dorpsbelang inhoudt. Aan de hand van de vijf meest voorkomende mythes vertellen we je graag het échte verhaal! Mythe 4 - Het is een clubje van gelijkgestemden [read more="Lees alles over deze mythe..."...

Lees meer

Agenda

BIJEENKOMST WERKGROEP DUURZAAM BOIJL

Energiemix methode Om een logische stap te kunnen zetten in het kader van duurzaamheid, heeft de werkgroep zich uitgebreid laten informeren over de Energiemix methode van de Energiewerkplaats Fryslân. Hierover heeft ook overleg plaatsgevonden met de gemeente Weststellingwerf, die heeft aangegeven hier positief tegenover te staan en bereid te zijn hier haar medewerking aan te willen geven. Naar […]

19:30
28 februari
MIDDAG ARCHIEFGROEP “HOE BOIJL VERANDERDE”

Iedereen is van harte uitgenodigd op zaterdag 2 maart om 13.30 uur in Dorpshuis De Tille. HOE BOIJL VERANDERDE (1898 – 2018) Aan de hand van oude en nieuwe foto’s reizen we met u door Boijl. Foto’s uit het begin van de vorige eeuw van huizen, maar ook de straatbeelden uit die tijd, zoals o.a. de Rijsberkampweg […]

13:30
02 maart
OPHALEN OUD PAPIER DE OOSTERBRINK

Het oud papier wordt opgehaald, zet je het klaar?

13:00
05 maart

Bezoek ook het dorpsarchief…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest